Υπηρεσίες Συμβουλευτικής

Το ΚΔΒΜ ΑΘΗΝΑ παρέχει υπηρεσίες στήριξης της απασχόλησης με σκοπό την αποτελεσματικότερη σύνδεση των καταρτιζόμενων με την αγορά εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, στόχος αυτών των υπηρεσιών είναι:

  • Η καταγραφή του επαγγελματικού προφίλ κάθε καταρτιζόμενου
  • Η συμβουλευτική υποστήριξη και ο επαγγελματικός προσανατολισμός των καταρτιζόμενων κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το πέρας της κατάρτισης
  • Η παρακολούθηση της εργασιακής εξέλιξης των καταρτιζόμενων

Το ΚΔΒΜ ΑΘΗΝΑ συνεργάζεται με πλήθος δημόσιων και ιδιωτικών φορέων με σκοπό τη διασύνδεση προσφοράς-ζήτησης εργασίας.

H αναζήτηση εργασίας είναι μια δύσκολη διαδικασία που απαιτεί σχεδιασμό, οργάνωση, μεθοδικότητα, προγραμματισμό, συστηματικότητα, υπομονή και επιμονή.

Για αυτό το λόγο, το ΚΔΒΜ ΑΘΗΝΑ προσφέρει υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής σε θέματα σχετικά με:

  • Τις τεχνικές αναζήτησης εργασίας,
  • Τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής
  • Την προετοιμασία για συνέντευξη επιλογής προσωπικού