Υπάλληλοι Τηλεφωνικής Ενημέρωσης Πελατών στην E-Value (Ξάνθη)

Η εταιρία E-VALUE, μέλος του Ομίλου OTE - COSMOTE, δραστηριοποιείται από το Σεπτέμβριο του 1999 και παρέχει μεταξύ άλλων υπηρεσίες σχετικές με ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση νέων υπηρεσιών βάσει των τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και τηλεπληροφορικής.

 

Στο ως άνω πλαίσιο η E-VALUE προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης μέσω συνεργαζόμενων εταιριών σε διάφορες θέσεις εργασίας, όπως η κατωτέρω περιγραφόμενη:

CONTACT CENTER REPRESENTATIVES

Υπάλληλοι Τηλεφωνικής Ενημέρωσης Πελατών για Ληξιπρόθεσμες Οφειλές
ΚΩΔ.: REPCOL X14 - 6-ωρης Απασχόλησης για την περιοχή της Ξάνθης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ:
Ενημέρωση πελατών για διαχείριση και διευθέτηση ληξιπρόθεσμων οφειλών
Συμβουλευτική υποστήριξη πελατών και διαχείριση αιτημάτων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
- Απολυτήριο Λυκείου
- Άνεση στην επικοινωνία και άριστη χρήση του προφορικού λόγου
- Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη
- Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων και εργασιακή συνέπεια
- Καλή Γνώση Η/Υ
- Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
- Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση επιθυμητή
- Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις (άνδρες υποψήφιοι)
- Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
- Διαπραγματευτικές ικανότητες

Πηγή: http://www.kariera.gr