Υπεύθυνος Βάρδιας στην Alfa-Beta Roto (Κομοτηνή)

Η Alfa-BetaRoto, μεγάλη εξαγωγική επιχείρηση, θυγατρική του Ευρωπαϊκού ομίλου SchurFlexibles, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο της εύκαμπτης συσκευασίας, επιθυμεί να καλύψει την εξής θέση: Υπεύθυνος Βάρδιας

 

Περιοχή Εργασίας:Κομοτηνή

 

Περιγραφή Θέσης

·         Φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Παραγωγής.

·         Έλεγχος της τήρησης των προγραμμάτων εργασίας, των διαδικασιών ασφάλειας και υγιεϊνής και των οδηγιών διασφάλισης της ποιότητας.

·         Παίρνει πρωτοβουλίες ή συμμετέχει σε ενέργειες που αποσκοπούν στην βελτίωση της παραγωγικότητας και την μείωση του κόστους παραγωγής.

·         Προχωρά σε προτάσεις για διορθωτικές και βελτιωτικές ενέργειες που αφορούν τις παραγωγικές διαδικασίες στον Διευθυντή παραγωγής.

·         Είναι υπεύθυνος για την συντήρηση σε συνεργασία με τον Τεχνικό Συντήρησης.

·         Είναι αρμόδιος για την εκπαίδευση και διαχείριση του Εργατικού Δυναμικού καθώς και για την παρακολούθηση και το reporting των KPIs του εργοστασίου.

·         Είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη και αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων της βάρδιας.

 

Απαιτούμενα Προσόντα

·         Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ τεχνικής κατεύθυνσης.

·         Πολύ καλή γνώση χειρισμού των εφαρμογών του MSOffice.

·         Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (Επιθυμητή γνώση Γερμανικών).

·         Δυνατότητα εργασίας σε τρεις βάρδιες.

·         Δυνατότητα προγραμματισμού.

·         Δυναμική προσωπικότητα με ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας,οργάνωσης και επίλυσης προβλημάτων.

 

Παροχές Εταιρίας

·         Ανταγωνιστικές Αποδοχές.

·         Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

·         Άριστο περιβάλλον εργασίας.

·         Εξειδικευμένη εκπαίδευση.

·         Κινητό τηλέφωνο.

 

Όσοι ενδιαφέρονται για την παραπάνω δραστηριότητα / θέση και διαθέτουν τα ανάλογα χαρακτηριστικά, μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά (στη διεύθυνση infokom@alfabetaroto.com) το βιογραφικό τους σημείωμα.

 

Πηγή: http://career.duth.gr