Υπάλληλοι Πρατηρίου Καυσίμων (Ξάνθη)

Η KSM Human Resources Ελλάς δημιουργήθηκε με σκοπό την κάλυψη των μόνιμων ή προσωρινών αναγκών των εταιρειών σε ανθρώπινο δυναμικό. Λειτουργεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, σέβεται τον εργαζόμενο και προστατεύει τον επιχειρηματία.

 

Πελάτης:

 

Μεγάλη εταιρεία πετρελαιοειδών ζητεί Yπαλλήλους για τη λειτουργία του ιδιολειτουργούμενου πρατηρίου της στην Ξάνθη.

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 

  • Προϋπηρεσία σε πρατήριο υγρών καυσίμων
  • Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
  • Βασικές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • Κάτοικος κοντινών περιοχών

 

Επιθυμητά προσόντα:

 

  • Τίτλος Σπουδών
  • Γνώση Αγγλικών

Παρακαλούμε να στείλετε άμεσα το βιογραφικό σας σημείωμα με φωτογραφια, αναφέροντας οπωσδήποτε στο θέμα τον κωδικό θέσης,  μέσω fax στον αριθμό 211 8008866 ή στη διεύθυνση: KSM HUMAN RESOURCES Α.Ε.Π.Α., Περικλέους 32 & Παπανικολή 62, Χαλάνδρι 15232. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 7472010

 

Πηγή: http://www.skywalker.gr