Ιατρικοί Επισκέπτες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Εταιρία που δραστηριοποιείται στον Χώρο της Υγείας επιθυμεί να συνεργαστεί με Ιατρικούς Επισκέπτες για κάλυψη της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

 

Προσόντα: 

  • Πενταετή εμπειρία Ιατρικού Επισκέπτη
  • Ηλικία 28-55 ετών
  • Αυτοκίνητο

Προσφέρεται εργασία σε ένα αναπτυσσόμενο περιβάλλον, με δυνατότητα εξέλιξης.

Τηλ. Επικοινωνίας: 6976 862246

Πηγή: http://www.skywalker.gr