Καθηγητές στο Φροντιστήριο Apple Studies στην Ξάνθη

Το Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών & Πληροφορικής Apple Studies με έδρα την Ξάνθη αναζητά Καθηγητές Αγγλικής & Γαλλικής Γλώσσας.

 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι Πτυχίων Αγγλικής ή Κάτοχοι Πτυχίων Proficiency Cambridge/Michigan & Γαλλικής Φιλολογίας αντίστοιχα.

Απαραίτητο προσόν είναι η εμπειρία στην προετοιμασία για πτυχία

Προϋπηρεσία Επιθυμητή

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 25410 78782, 25410 71790

 

Πηγή: http://career.duth.gr