Ιατρικοί Επισκέπτες στην εταιρεία PHARMAZAC A.E για την περιοχή της Θράκης

Η εταιρεία PHARMAZAC A.E., μια από τις πιο δυναμικές εταιρείες στον χώρο της ανάπτυξης, εμπορίας και διακίνησης φαρμάκων, αναζητεί για τα καρδιολογικά και ορθοπεδικά της φαρμακευτικά σκευάσματα (primary care) Ιατρικούς Επισκέπτες  για την περιοχή της Θράκης (κωδ. 740).

 

 Περιγραφή Θέσης

 Οι ιατρικοί επισκέπτες είναι  υπεύθυνοι για την ιατρική ενημέρωση σχετικά με τα γενόσημα σκευάσματα της εταιρείας στην κατηγορία της καρδιολογίας, της ορθοπεδικής/ ρευματολογίας και της γενικής παθολογίας, ενώ συμμετέχουν στην ανάλυση της αγοράς και στην προώθηση του εταιρικού ονόματος.  

 

Απαραίτητα χαρακτηριστικά υποψηφίων

Ο ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει εμπειρία στον χώρο του φαρμάκου και της ιατρικής ενημέρωσης τουλάχιστον πέντε (5) ετών, να διαθέτει εμπειρία στον χώρο του γενόσημου φαρμάκου με το ανάλογο track record πωλήσεων στην συγκεκριμένη περιοχή και ο τόπος κατοικίας του να είναι εντός αυτής.

 

Χρήσιμες αλλά όχι απαραίτητες είναι οι σπουδές στον χώρο της βιολογίας, χημείας, φαρμακευτικής ή στο πεδίο της Διοίκησης Επιχειρήσεων καθώς και η πολύ καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας. Απαραίτητες θεωρούνται οι δεξιότητες στην διαχείριση χρόνου, στην επικοινωνία και στις διαπραγματεύσεις

 

Παροχές

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβής και παροχών, άριστο περιβάλλον εργασίας καθώς και την δυνατότητα δημιουργίας και ανέλιξης σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη εταιρεία.

 

Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

http://www.kariera.gr