10 θέσεις με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης

Ο Σύνδεσµος ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Ν. Ξάνθης ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

4 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων
6 ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας

 

Καταληκτική ημερομηνία: 09-01-2015

 

Πηγή: http://career.duth.gr