2 θέσεις με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Ξάνθης

Ο Δήμος Ξάνθης για την Πράξη «Κέντρα στήριξης ΡΟΜΑ και ευπαθών ομάδων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-03-2015 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, ως ακολούθως:

1 ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας ή ΤΕ Νοσηλευτών/τριών εν ελλείψει ΔΕ Νοσηλευτών (πλήρης απασχόληση)
1 ΥΕ Διαμεσολαβητών Προερχόμενος/η από τον τοπικό πληθυσμό της ομάδας στόχου: Οικισμού Δροσερού, Δήμου Ξάνθης (4ωρη απασχόληση)

 

Καταληκτική ημερομηνία: 07-01-2015

Πηγή: http://career.duth.gr