Πωλητής/ρια στην TASTY FOODS (Ξάνθη)

Η TASTY FOODS αναζητεί Πωλητή/ρια για την προώθηση των προϊόντων της στα μικρά σημεία πώλησης στο Νομό ΞΑΝΘΗΣ.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
- Εμπειρία στις πωλήσεις Καταναλωτικών Προϊόντων
- Απολυτήριο Λυκείου ή πτυχίο Ανώτερης εκπαίδευσης
- Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & διαπραγμάτευσης, εργατικότητα, συνέπεια, επαγγελματισμό
- Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
- Για του άντρες υποψηφίους εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις
- Μόνιμη κατοικία στον Νομό ΞΑΝΘΗΣ

Πηγή: http://www.skywalker.gr