2 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ξανθης

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ΔΥΟ (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης, που εδρεύει στο Δήμο Ξάνθης.

Περισσότερα...

8 Θέσεις εργασίας ΥΕ εργατών στο Δήμο Ξάνθης

Το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, ανακοινώνει οτι θα προβεί στην πρόσληψη οχτώ ατόμων (8) ΥΕ Εργατών-Γενικών Καθηκόντων, για τις ανάγκες διοργάνωσης των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών – Ξανθιώτικο Καρναβάλι 2015, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 (όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει), και την περίπτωση ιε του άρθρου 1 του Ν. 3812/09.

Περισσότερα...

2 θέσεις με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Ξάνθης

Ο Δήμος Ξάνθης για την Πράξη «Κέντρα στήριξης ΡΟΜΑ και ευπαθών ομάδων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-03-2015 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, ως ακολούθως:

1 ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας ή ΤΕ Νοσηλευτών/τριών εν ελλείψει ΔΕ Νοσηλευτών (πλήρης απασχόληση)
1 ΥΕ Διαμεσολαβητών Προερχόμενος/η από τον τοπικό πληθυσμό της ομάδας στόχου: Οικισμού Δροσερού, Δήμου Ξάνθης (4ωρη απασχόληση)

Περισσότερα...