Μηχανικοί στην Εταιρία Πρίσμα Ηλεκτρονικά (Αλεξανδρούπολη, Αθήνα)

Η Πρίσμα Ηλεκτρονικά αναζητά Μηχανικούς για εργασία σε ΜΙΑ από τις παρακάτω θέσεις εργασίας στην Αλεξανδρούπολη:

Περισσότερα...

Θέση Οικονομολόγου στα Ιδιωτικά Σχολεία ΑΞΙΟΝ στην Ξάνθη

Η θέση αφορά στη διδασκαλία 10 έως 12 ωρών εβδομαδιαίως, για τη σχολική χρονιά 2014-2015, μαθημάτων Οικονομικών στο γυμνάσιο και λύκειο των σχολείων ΑΞΙΟΝ.

Περισσότερα...