Συμπληρώστε τα στοιχεία της παρακάτω φόρμας για να σας καταχωρήσουμε στην βάση δεδομένων μας, και να σας ενημερώσουμε για τα προγράμματα τα οποία υλοποιούμε, από τα οποία μπορείτε να επωφεληθείτε.

Αριθμός Εργαζομένων Μέγιστος Αριθμός Πρακτικής Άσκησης
0 - 4 έως 1 άτομο
5 και άνω ίσος με το 30% του αριθμού των εργαζομένων

 


captcha