Ταυτότητα

Το ΚΕΚ ΑΘΗΝΑ (πλέον Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 – ΑΘΗΝΑ ΞΑΝΘΗΣ) αποτελεί το διακριτικό τίτλο της Ο.Ε. με την επωνυμία «Ι. Δρεμσίζης – Η. Ζωγράφος – Π. Αλεξόπουλος Ο.Ε.» με έδρα την Ξάνθη (1ο χλμ. Ε.Ο. Ξάνθης – Πετεινού) που ιδρύθηκε στις 28-4-2011.

Έχει αδειοδοτηθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ με αριθμό αδείας 2000067 και αποτελεί  μέλος του Πανελληνίου Συνδέσμου Κέντρων Δια Βίου Μάθησης 1 & 2  «ΙΣΤΟΣ».

Βρίσκεται σε απόσταση ενός μόλις χιλιομέτρου από την πόλη της Ξάνθης και στεγάζεται σε νεόδμητο ισόγειο κτίριο συνολικού εμβαδού 228, 93 τ.μ. και συνολικής δυναμικότητας χώρων ταυτόχρονης  εκπαίδευσης και κατάρτισης 75 ατόμων.  Όλοι οι χώροι, των δομών μας είναι άμεσα  προσβάσιμοι σε ΑΜΕΑ. 

Με έμφαση στην ποιότητα σε όλες τις εκφάνσεις της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών δια βίου μάθησης στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας.

Αντικείμενο δραστηριότητας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης είναι:

  •      η υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης και κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού (ανέργων, επιχειρήσεων, εργαζομένων)
  •     η ανάληψη και διαχείριση προγραμμάτων και έργων (ProjectManagement) στο πλαίσιο εθνικών και κοινοτικών πρωτοβουλιών
  •           η συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη ανέργων σε θέματα σχετικά με την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού.